Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Віртуальна подорож до світу інформаційного освітнього середовища нашого закладу

 

                                   Доброго дня, шановні батьки та колеги!

 

Я пропоную  Вам сьогодні віртуальну подорож до світу інформаційного освітнього середовища нашого закладу.

Декілька років тому аналіз його стану виявив ряд проблем-обмеженість ресурсів та недостатній рівень підготовки вихователів до використання ІКТ в освітньому процесі.

Творчою групою  було спроектовано  модель освітньо–інформаційного середовища. Вона охоплює всі суб’єкти освітнього простору та визначає дидактичні принципи їхньої взаємодії та ресурсні складові.

Застосовування ІКТ у дошкільній освіті, на нашу думку, має базуватися на вирішенні запропонованих  завдань. Ми намагалися досягти  феномену "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір.

 

 

         До Вашої уваги формалізована модель бажаного результату. З його візуалізації ми і почали роботу над комплексним впровадженням ІКТ.

 

 

 Втілення омріяного образу проходило шляхом розробки та  впровадження КЦП інформатизації закладу, яка була розрахована на три роки. Узагальнений досвід було представлено на конкурсі «Шкільний інформаційний світ» в номінації «Інформаційні технології в дошкільній освіті», де заклад посів в 2012 році ІІІ місце.

Нині існує два наукових підходи до керівництва творчими процесами: оволодіння алгоритмами творчого процесу й побудова відповідних моделей різноманітних творчих рішень і створення найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів. У практиці керівництва ці два процеси йдуть поруч у єдності і взаємодії. Створення сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості, самореалізація особистості вихователя є складовою частиною діяльності керівника, його соціально-психологічною функцією управління. Організація ефективної методичної роботи, яка заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду як система аналітичної, інформаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення  їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу та як наслідок - підвищення якості освітньо - виховного процесу. Саме таке цілепокладання лягло в основу роботи над моделлю управління післядипломною освітою. Ми розуміємо її як алгоритм вирішення проблем, що виникають.

Виховати людину з сучасним мисленням, яка вмітиме в подальшому успішно самореалізовуватися в житті, можуть тільки педагоги, що володіють високим професіоналізмом. Запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітньо-виховного процесу - компетентний педагог. Цим зумовлений  вибір компетентністного підхіду до управління інноваційною діяльністю.

Комп'ютеризація методичного кабінету  була  актуальною у зв'язку із трансформацією бібліотеки методичного кабінету  у медіатеку. В нашому закладі створено електронну бібліотеку педагогічного досвіду району.

Реалізація КЦП здійснювалася через навчання педагогів ІКТ. Для вихователів спочатку було проведено власний семінар з ІКТ, а в 2012 та 2013  роках вихователі, медичні працівники та адміністрація  відвідували семінар-практикум в ХАЇ, де навчалися практичному застосуванню отриманих знань.

 

Використання мультимедійного комплексу підвищує результативність презентацій вихователем як навчального матеріалу так і власних досягнень.

Яскравою знахідкою  стало створення  навчальних флеш-карт та мультимедійних презентацій навчального характеру власного виробництва та електронних порт фоліо, ознайомлення з ними батьків вихованців.

Наявність wi-fi дозволяє демонструвати веб-сайт  в режимі реального часу та урізноманітнити роботу з батьками  завдяки використанню презентацій. Така форма роботи створює своєрідну атмосферу взаємопідтримки.  Батьки  вчаться спостерігати за своєю дитиною, краще розуміють процес її розвитку, зближуються з педагогічним колективом.

З метою  планування попередньої мережі на сайті закладу з 2010 року було введено власну електронну реєстрацію майбутніх вихованців, в 2014 році ми підключилися до загальної. Ми відчули переваги такої форми роботи з майбутніми батьками, одна дитина записується до одного закладу і ми маємо реальну картину потреби батьків у дошкільній освіті.

Як результативність впровадження КЦП з ІКТ розглянемо стан комп'ютеризації  на сьогоднішній день. Так вирішено завдання на рівні матеріального ресурсного забезпечення.

 

 

На рівні кадрового ресурсного забезпечення перевага надавалася інтерактивним методам роботи з колективом, яким властиве залучення педагогів у діяльність і діалог, що припускає вільний обмін думками.

Скажи мені - і я забуду; Покажи мені - і я запам'ятаю; Дай зробити - і я зрозумію. (Конфуцій)

Створена цілісна система  методичної роботи, спрямована на вдосконалення професійних компетенції педагогів, інноваційного стилю мислення і діяльності забезпечила саморозвиток та допомогла подолати бар’єри.

Інтерактивне навчання дозволяє проявлятися  "творчому базису" особистості, тому що активізує внутрішні її  механізми.  Суть інтерактивних методів навчання - в орієнтації на мобілізацію пізнавальних сил і прагнень тих, яких навчають, на пробудження самостійного інтересу до пізнання, становлення власних способів діяльності, у розвитку вміння концентруватися на творчому процесі й одержувати від нього задоволення. 

Реалізація КЦП забезпечила створення інформаційного середовища закладу та формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників, батьків та як наслідок-вихованців. Саме таке завдання ми ставили перед собою.

Ми вважаємо, що  завдання на рівні кадрового ресурсного забезпечення – а саме вихователь, що володіє навичками роботи на персональному комп’ютері та вміє застосовувати ІКТ на рівні інтеґрації в існуючий освітній простір виконано та дало змогу оптимізувати та осучаснити освітньо-виховний процес, активізувати батьків до співпраці. 

У 2013/2014 році дошкільний заклад залучився до експериментальної діяльності «Науково-методичні основи  впровадження медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області» . Я пройшла навчання в 2013 році за напрямом «Формування медіа грамотності педагогів».

Сьогодні дошкільна медіаосвіта існує в Україні тільки як експериментальний майданчик. Саме тому організації практичної медіаосвітньої роботи, вивченню форм і методів приділяється увага в закладі. В нашому розумінні медіаосвіта, яка спрямована на те,  щоб сприяти розвитку критичного мислення дитини – це шлях залучення до критичного осмислення медіа, спосіб розширення діалогу в освіті за межи освітнього життя у відкритий широкий контекст медіа. Результатом роботи над даною темою став досвід роботи «Інтеграція медіазасобів в освітній простір сучасного дошкільного навчального закладу», який у квітні 2015 року відзначено дипломом І ступеню на обласній виставці педагогічних ідей та технологій, а у вересні 2015 року став переможцем VII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій  «Інноватика в сучасній освіті - 2015», я  відзначена Грамотою Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розвиток медіаосвіти в Україні.

Як результативність методичної роботи ми розглядаємо виготовлені педагогами флеш-карти для роботи з дітьми. Флеш-карта  являє собою анімійований фотоальбом, сюжет якого пов'язано смисловим ланцюжком. Разом із завданнями до них це новий розвиваючий засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей.

Використання медіа в навчальній  діяльності виглядає з точки зору дитини природним  процесом, і є ефективним способом підвищення мотивації до навчання, розвитку творчих здібностей у дітей.

Загальні  вимоги до використання медіа в навчально-виховному процесі добре подано Г. А. Дегтярьовою:

1. Перетин медіаосвітніх і методичних цілей.

2. Орієнтація на сприйняття медіатексту.

3. Організаційна робота з медіатекстом.

4. Освітні функції медіатекстів.

5. Систематичність роботи.

Процес навчання із використанням медіа має тісний зв’язок з характером подання й сприйняття інформації. Сьогодні банальне неувага до мультиплікаційного раціону, тягне за собою катастрофічні проблеми розвитку особистості дитини дошкільного віку.

Основний методичний підхід до впровадження медіа в навчально-виховний процес – інтегрований через художньо-мовленнєву діяльність і образотворче мистецтво. Роботу з медіа можна інтегрувати в ознайомлення дітей із довкіллям, з природою, соціалізацію дитини (емоції, етичні засади спілкування). Отже, медіазасоби  інтегруються в будь-який розділ програми роботи з дітьми.

Фотоколаж –цікава форма роботи з дітьми дошкільного віку.

Нами було зроблено виготовлення тематичних газет «Що нам осінь  принесла», «Реклама зими», «Зимові розваги», «Про небезпеку дошкільникам», «Колядки та вечорниці» та інші…

В мережі завжди можна знайти яскраві картинки, зображення за потрібною темою. Ми роздруковуємо їх на кольоровову струйному принтері –і все!-матеріал для тематичної газети чи фотоколажу готовий.

Далі йде обговорення задуму, вибір картинок та вирізування, складання певної композиції та наклеюваня.

Інтерв'ю  - цікавий вид роботи. Спочатку познайомте дітей з новими словами. (Репортер, Респондент), навчить дітей сміливо говорити в мікрофон. Потім між дітьми розподіляються ролі. Обговорюються можливі теми. Репортери починають задавати питання. Потім бесіду колективно прослуховують і обговорюють. Якщо зняти цей процес - можна передивитися і обговорити.

В моїй практиці використовувалася гра- «Інтерв'ю» ( «Що ми побажаємо Діду Морозу ?»). Можливі теми: обговорення туристичного походу, походу в театр і переглянутої п'єси; обговорення свята, виставки малюнків, цікавої книги, найцікавішої події за тиждень. 
Відео звернення Діда Мороза, який заблукав з подарунками та потребує допомоги, активізувало роботу дітей на занятті з вирішення проблемних питань. Сюрпризним моментом став Лист від Сніговика з грою, яку роздрукували на кольоровому принтері у присутності дітей.

Ще один вид роботи - скайп-спілкування - це і засіб розвитку мовлення і можливість «провідати» хвору дитину, можна отримати фільм від дітей ,які живуть в Карпатах з розповіддю про рідний край та надіслати фільм про Харків за матеріалами екскурсій видатними місцями нашого міста.

 

Деструктивний потенціал сучасних ЗМІ зумовлює необхідність  впровадження медіаосвіти як важливого чинника подолання негативних впливів з боку медіа на особистість.

У працях науковців, які торкаються у своїх дослідженнях деструктивного впливу телебачення на людину, окремо підіймається питання впливу телевізійної реклами. Саме реклама створює віртуальний світ, що будується за «проектом замовника», будується з гарантованою культурною гегемонією часто неприйнятних для нашого менталітету цінностей.

На занятті дітям було запропоновано перегляд Новорічного відеороліка з рекламою кока-коли. (Свято наближається)

Я ставила запитання :

  • Про що вам нагадав цей ролік? Які емоції викликав? Що вам хотілося робити?

Діти побачили тільки кока-колу.  Про святковий настрій згадали тільки після другого перегляду уривку реклами. Замовник може вважати її якісною. Вона досягла його мети.

Далі я провела експеримент – показала накип у чайнику, залила кока-колою, закип’ятила та показала наслідки-кока-кола роз’їла накип. ( Якщо кока-кола роз’їла накип, чи вона корисна для шлунку?)

Далі підвела дітей до висновку,  що не можна бездумно довіряти рекламі.

Завдяки сайту, з’являється можливість обмінюватися досвідом, вирішувати проблеми, брати участь у різних проектах, осягати основи інформаційних технологій. Отже, батьки можуть одержувати інформацію про якість роботи дошкільного закладу, відстежувати розвиток своєї дитини, вести дистанційну бесіду з керівниками і педагогами дошкільного закладу, вносити свої пропозиції.

За допомогою сайту вирішуються питання створення єдиного  інформаційно-освітнього комунікативного  середовища дошкільного закладу.

У 2010-2014 роках, коли гостро постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям,  які досягли 5-річного віку та не всі були охоплені ДНЗ, творча група педагогів закладу для її розв’язання 

 на базі ресурсу «Класна оцінка»  проводила таку форму охоплення дітей дошкільною освітою, як дистанційне навчання за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Першим кроком було створення та розміщення тестових завдань для дошкільників та їх батьків на сайті закладу.

Педагогами закладу відповідно до структури програми та її змістового наповнення було розроблено сторінки-курси дистанційного навчання 5-річок.

Отже, підвищення компетентності завідувача та вихователя-методиста, використання інтерактивних технологій стимулювало процеси набуття професійної компетентності вихователями, змінило професійно-особистісну позицію педагогів, що призвело до професійного зростання особистості, забезпечило адекватне підвищення якості діяльності педагогів.

І як наслідок проведеної системної роботи підвищилися показники рівня соціальної компетентності старших дошкільників. В травні 2016 року було проведено ряд відкритих занять для батьків, які оцінили  проведену спільну роботу.

 

Суть комплексного підходу до інформатизації полягає в тому, що позитивних результатів інформатизації управління  навчальним закладом можна досягти тільки шляхом поєднання зусиль керівника навчального закладу як генератора управлінських рішень, вихователя як організатора навчання в ДНЗ та вдома через дистанційну освіту, «електронного продукту» - (будь то флеш-карта чи тестові завдання, фільм чи мультиплікація, завдання чи викладення матеріалу через сайт чи електронну пошту) як джерела інформації й комп'ютера як засобу переробки інформації.

 

 

Дякую за увагу. Бажаю успіху всім!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається