Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Методична робота

     

 

      Методична робота закладу дошкільної освіти - система взаємопов'язаних заходів і дій, направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку - на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників.

      Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Основними завданнями методичної роботи в ЗДО є:

 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;
 • збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами та засобами навчання;
 • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці .

Завдання методичної роботи полягають у створенні такого освітнього простору в закладі, де б повністю було б реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного педагога зокрема.  Досвід доводить, що більшості педагогам, особливо тим, хто тільки розпочинає професійний шлях, необхідна методична допомога - з боку досвідчених колег, керівників,  з боку методичного товариства, щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес, ураховуючи різноманітність інтересів і можливостей дітей.

   Форми організації методичної роботи в закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:

 • педагогічної культури вихователів;
 • конкретних завдань над якими працює  заклад;
 • морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • якості аналізу результатів діагностування педагогів;
 • матеріально-технічних можливостей закладу;
 • інноваційної відкритості;
 • особливостей організації освітнього процесу з дітьми;
 • активності педагогів та керівництва.

        Методична робота в закладі спрямована на:

 •  вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури педагогів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

         Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно-регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи

        Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:   - інструктивно-методичні наради;

                       - педагогічні ради;

                       - педагогічні читання;

                       - теоретичні семінари;

                       - семінари-практикуми;

                       - колективні перегляди освітнього процесу

Групові- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

                - робота творчих груп;

                - консультації

Індивідуальні:   - наставництво;

                           - самоосвіта;

                           - взаємовідвідування;

                           - робота над проблемними питаннями;

                           - атестація

        Методична робота в нашому закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

 

 

Аналіз методичної роботи закладу за 2019/2020 навчальний рік

http://drive.google.com/file/d/1jxA3qLDgZDA960NCCstg0RqHegdoWsCC/view?usp=sharing