Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Напрямки діяльності

 

ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ЦІЛЬОВІ ПРИОРИТЕТИ КОЛЕКТИВУ закладу дошкільної освіти  №74

НА 2020/2021   НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 • запланувати роботу щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієничних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу;
 • активізація діяльності педагогічного колективу щодо підвищення результативності власної праці шляхом впровадження новітніх технологій,
 • створення умов для формування педагогічного колективу з високою особистісною та професійною культурою, творчим потенціалом, сучасним та  відкритим для інновацій світоглядом;
 • формування у дошкільників елементів  здоров’язберігаючої компетентності шляхом використання всіх засобів фізичного та валеологічного виховання;
 • активізація роботи з формування активної позиції дитини щодо власної безпеки;
 • забезпечення наступності у впровадженні  особистісно орієнтованої моделі освіти  в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ;
 • удосконалення роботи щодо формування мовленнєво-комунікативної  та математичної компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій;
 • активізація роботи з батьками з метою підвищення результативності освітнього процесу та оздоровлення дітей;
 • впровадження дистанційних форм спілкування з батьками вихованців задля ознайомлення їх зі змістом, формами і методами розвитку їхніх дітей;
 • створення умов для проведення роботи з соціалізації дошкільників, розвитку особистості дитини та формування у дітей патріотичних почуттів;
 • модернізація освітнього процесу в дошкільному закладі в умовах інформатизації освіти;
 • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП шляхом проведення індивідуальних і групових занять;
 • інтеграція медіа засобів  в різні види занять та організованої діяльності в межах освітнього процесу.

 

Продовжуючи роботу з реалізації загальної районної науково-методичної проблеми, враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, досягнення та перспективи розвитку  закладу дошкільної освіти та виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, колектив закладу визначив такі основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1. Продовжити  роботу з удосконалення культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів (другий рік).

2. Активізувати спільну роботу ЗДО та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування математичної компетенції дітей дошкільного віку  шляхом впровадження інноваційних методик і технологій, враховуючи, що 2020/2021 навчальний рік оголошено Роком математики (перший рік).

 

 4. Продовжити впровадження інклюзивної освітньої моделі в закладі дошкільної освіти  для забезпечення розвитку дітей з особливими потребами (третій рік).