Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Напрямки діяльності

 

ЗАВДАННЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ЦІЛЬОВІ ПРИОРИТЕТИ КОЛЕКТИВУ закладу дошкільної освіти  №74

НА 2019/2020   НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 • активізація діяльності педагогічного колективу щодо підвищення результативності власної праці шляхом впровадження новітніх технологій, вдосконалення роботи за Програмою «Дитина», "Впевнений старт";
 • створення умов для формування педагогічного колективу з високою особистісною та професійною культурою, творчим потенціалом, сучасним та  відкритим для інноваційсвітоглядом;
 • формування у дошкільників елементів  здоров’язберігаючої компетентності шляхом використання всіх засобів фізичного і валеологічного виховання;
 • активізація роботи з формування активної позиції дитини щодо власної безпеки;
 • продовжити впровадження у практику компетентнісної парадигми, цілісного підходу до освіти дошкільників, особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання;
 • формування мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників;
 • активізація роботи з батьками з метою підвищення результативності освітнього  процесу та оздоровлення дітей;
 • створення умов для проведення роботи з соціалізації дошкільників, розвитку особистості дитини та формування у дітей патріотичних почуттів;
 • модернізація освітнього процесу в дошкільному закладі в умовах інформатизації освіти;
 • визначення особливостей інтеграції медіа з різними видами занять та організованої діяльності в межах навчально-виховного процесу з метою підготовки дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом формування їх медіа компетентності.

             

        Продовжуючи роботу з реалізації загальної районної науково-методичної проблеми, враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти нової редакції, досягнення та перспективи розвитку дошкільного навчального закладу та виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, колектив дошкільного навчального закладу визначив такі основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

 

 1. Продовжувати реалізовувати систему оздоровчих заходів та використання здоров`язберігаючих технологій, направлених  на формування і розвиток у дошкільників здоров'язбережувальної компетенції  (третій рік).

2. Удосконалювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій, ефективних методів та прийомів роботи (другий рік).

 

3.З абезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження оновленої освітньої програми «Впевнений старт» у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку (перший рік).

 1. Впровадження інклюзивного навчання для забезпечення інтегрування та розвитку дітей з особливими потребами (перший рік).