Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 Сторінка музкерівника

 
 

Керівники музичні - Безугла Алла Олександрівна                          

                    Руденко Юлія Миколаївна

                             

Формування креативної особистості засобами музичного виховання

     Дитина - це щасливий час постійного відкриття, цікавих зустрічей з казкою, з новим друзями, це радість пізнання навколишнього світу. Бо кожна дитина  це велика таємниця таланту. І тому своє основне завдання полягає в тому щоб:
  •  допомогти дітям увійти в Світ музики;
  •  сприяти практичному засвоєнню музичних знань;
  •  стимулювати творчу активність дитини;
  •  заохочувати дітей до творчості;
  •  розвивати творчу уяву і фантазію
   
Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї.

Василь Сухомлинський
 
 
      Однією з основоположних цілей сучасного суспільства є формування особистості, що має розвинену духовність, основи якої закладаються ще в дошкільному віці. Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. Серед предметів естетичного циклу музика найбільше стимулює до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно - мотиваційних функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, комунікативності, а також позитивних якостей характеру: систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети. Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові художні образи. Музика, особливо співи, поліпшують мову дітей. Співаючи , діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Крім того, слова в пісні підпорядковані певному ритму, що також допомагає вимові важких звуків і складів. Музика - могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Першоджерелом музики є не тільки навколишній світ, а й сама людина, її духовність, мислення і мова. Музичний образ по-новому розкриває перед людьми особливості предметів і явищ дійсності. Увага дитини немовби зосереджується на предметах і явищах, які в новому світлі відкрила перед нею музика, і її думка малює яскраву картину, а ця картина проситься в слово. Дитина творить словом, черпаючи в навколишньому світі матеріал для нових уявлень і роздумів. Тому музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості.

 

    Сучасний світ - це світ креативних особистостей, адже вершин у ньому досягають лише ті, хто мислить неординарно, творчо, хто нестандартно підходить до розв'язання будь-яких проблем. І хоча на  формування креативної особистості впливає чимало чинників, відчутних успіхів у цій справі можна досягти, використовуючи засоби музичного виховання.
 
    Умови для розвитку у дошкільників креативності можна забезпечити, зокрема, на музичних заняттях. Музика формує художній смак, активізує потребу в самостійному та неординарному мисленні, збагачує внутрішній світ, розвиває творчу уяву. А для людини творча уява - це ключик, який відмикає двері у нове, досі незнане життя, це одна з неодмінних умов формування креативності.
 
     Креативність - характерна риса творчої особистості, що дає змогу генерувати оригінальні ідеї та обирати нешаблонні шляхи розв'язання проблем.
 
     Найкращим періодом для розвитку творчої уяви є дошкільне дитинство. Від того, наскільки повно були використані його можливості, багато у чому залежатиме креативний потенціал дорослої людини. Тому педагогам необхідно правильно сприймати прояви дитячої креативності: не переривати та не гальмувати їх критичними зауваженнями, негативними оцінками, натомість якомога частіше стврорювати ситуації для вільного спілкування, обіну думками.
 
     Пройшовши необхідний етап наслідування, накопичивши враження, набувши відповідних навичок, дитина має перейти до етапу творчості, самостійного пошуку рішень. Як педагог насамперед вбачаю своє завдання у тому, щоб розвивати у дошкільників ініціативу,  винахідливость, фантазію.
 

Музична діяльність молодшого дошкільного віку

Вікові можливості

        Дитина охоче слухає різні музині твори, орієнтується в загальному характері мелодії, настрої, що нею передається, вловлює тембр різних інструментів (фортепіано, скрипки, флейти, арфи), диференціює звучання голосів (соло, хор), відчуває красу людського голосу, емоційно відгукується на музичні твори.

        Молодший дошкільник легко набуває співочих навичок. Здатність інтонувати мелодію голосом ще не сформована. Співочий голос здебільшого слабкий, хрипкуватий, дихання коротке, артикуляція нечітка. Зароджується тип співочого голосу. Дитина охоче співає нескладні пісні, виконує їх виразно та музикально; володіє навичками розподілу дихання, здатна до правильної постави корпуса тіла під час співу.

        Музичний рух – один з найулюбленіших видів музичної діяльності молодшого дошкільника. Він підстрибує, «підтанцьовує» під веселу музику, уважно слухає спокійну мелодію, відтворює образні рухи та нескладний сюжет під музику, фантазує вільними й виразними танцювальними рухами, пластикою, що відтворює характер мелодії. У дитини розвинене м’язове почуття, вона вміло чергує напругу й розслаблення, відчуває рими, використовує у танцювальних рухах міміку і пантоміміку, водить хоровод, виконує образні та парні танці. На кінець молодшого дошкільного віку використовує виразні рухи, жести, міміку для відтворення образів тварин, птахів, людей.

        Малюк проявляє інтерес до різних дитячих інструментів. Охоче їх досліджує, вивчає; прагне здобути з їх допомогою різні звуки, запитує про назву та будову кожного. Основний вид його музичної творчості – імпровізація. Молодший дошкільник спільно з дорослими музикує на різних інструментах, підбирає по слуху мелодії.
 
      
         У повсякденному житті дитина четвертого – п’ятого років життя охоче виконує ігрові та рольові дії, бере участь у музичній грі – драматизації, легко розв’язує прості ігрові задачі, стежить за розвитком сюжету, вчасно включається в дію, вносить елементи творчості у рольову поведінку, музичний рух, мовне інтонування. Вона досить виразно рухається, співає, танцює у відповідності з образом та характером музики гри – драматизації.
 

 Завдання розвитку у дітей молодшого віку

 
        Підтримувати бажання дитини слухати музичні твори від початку до кінця; відчувати і визначати загальний характер, настрій, образність п’єси; стимулювати емоційний відгук на музику; збагачувати музичні враження; спонукати висловлювати думки щодо прослуханих творів; Диференціювати звучання різних голосів та інструментів.

        Стимулювати бажання підспівувати дорослому, протягувати довгі звуки, чітко їх артикулювати, інтонувати мелодію голосом, прислухатися до свого співу, співу однолітків, звучання інструментів; радіти співу.
       
         Вправляти дитину у природній, виразній пластиці, розвивати вміння відображати характер музики різними танцювальними рухами; формувати почуття музичного ритму, вміння супроводжувати музично-рухові етюди ігрового характеру виразною мімікою і пантомімікою; вчити водити хороводи, танцювати парні та образні танці.
 
        Ознайомлювати з різними дитячими музичними інструментами; вправляти в розрізненні їх на слух, відтворювати найпростіші ритмічні малюнки, імпровізувати. Формувати вміння виконувати рольові дії в грі – драматизації, приймати уявну ситуацію, дотримуватися певних правил розміщення й руху в просторі сценічного майданчика, разом з дорослими виготовляти декорації та елементи костюмів.